+48.12.6330671


Kraków, grudzień 2014r.
Sesja nagraniowa 4 odcinków programu telewizyjnego "Szkoła, którą się lubi" w STO (Szkole Towarzystwa Oświatowego). Realizacja dla Outstanding Studios. Wykorzystane środki produkcji: wóz HDtv, 4 kamery HD, kran kamerowy.