+48.12.6330671


Wykorzystane środki: wóz HDtv, 11 kamer HD, kran kamerowy, steadycam+łącze bezprzewodowe.